Mörrum? Vad har Mörrum med Havsöring
på Österlen att göra, tänker du.
Massor! Under årens lopp har jag träffat
många längs kusten, som precis som jag, fiskar både havsöring och lax.
Även om det varje år dras upp några enstaka
laxar på Österlen så får man nog betrakta det
som ett ”olycksfall” i arbetet. Riktat laxfiske
görs bäst i våra älvar och åar. Mörrumsån
är vår närmaste å för detta.
Kent Håkansson – ursprungligen från
Simrishamn men bosatt i Mörrum sedan
många år och en av Mörrums stora
laxfiskeprofiler – kommer här att
rapportera från den legendomspunna
ån under hela laxsäsongen.

välkommen in >>